CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR LABORAL; EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA I RESTAURANT; I APROVISIONAMENT I EXPLOTACIÓ DE MAQUINÀRIA D’AUTOSERVEI (“VENDING”) DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

TÍTOL: Contractació de la gestió del servei de menjador laboral; explotació del servei de cafeteria i restaurant; i aprovisionament i explotació de maquinària d’autoservei (“vending”) de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre.

ENTITAT:  GECOHSA

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 22.05.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Annexos: ANNEX 0 ; ANNEX 1 ; ANNEX 2 ; ANNEX 3

RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE DESERT: Resolució declaració desert