Acord Marc per al subministrament sanitari de bisturís (manuals i elèctrics)

Acord Marc per al subministrament sanitari de bisturís (manuals i elèctrics) – CSC E 4/15 –

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Gestió Comarcal Hospitalària: Resolució d’adjudicació

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics)

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics) – CSC E 4/15 –

Assumpte: Resolució d’adjudicació de l’Acord Marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15. Fundació Sagessa Salut

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Fundació Sagessa Salut: Resolució d’adjudicació

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics)

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics) – CSC E 4/15 – 

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, per al Centre CMQ de Reus: Resolució d’adjudicació

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics)

Acord Marc per al subministrament sanitari dels bisturís (manuals i elèctrics) – CSC E 4/15 –

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, per l’Hospital Comarcal d’Amposta:Resolucio adjudicacio

 

FUSSMONT 1/15 Servei de restauració, d’obres i equipament dels locals amb destinació a la Fundació Serveis Socials del Montsià i l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.

FUSSMONT 1/15 servei de restauració, d’obres i equipament dels locals amb destinació a la Fundació Serveis Socials del Montsià i l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM.

Assumpte: Renúncia de la licitació Fussmont 1/15 Relativa al Càtering de la Residència.

FUSSMONT RENUNCIA

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016 – SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

 

8_DUBTES_5

Funca 0046/2016 – Contractació de la renovació i manteniment, per a l’exercici 2016 – 2017, d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA i una llicència Backup Exec Capacity Ed Lite

Funca 0046/2016 – Contractació de la renovació i manteniment, per a l’exercici 2016 – 2017, d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA i una llicència Backup Exec Capacity Ed Lite.

El dia 01.03.2017 es fa públic la Resolució de declaració de procediment declarat desert: Resolucio declaracio de desert

GESAT 38-2016

 

NÚMERO EXPEDIENT: GESAT 38-2016

TÍTOL: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE RADIOLOGIA I ECOGRAFIA, AUTOCLAUS, GRUES, APARELLS MÈDICS, CALIBRACIÓ DE BÀSCULES DE TOT TIPUS I EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS DE GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA, SAM

ENTITAT: GESAT

ASSUMPTE: Qualsevol petició de documentació la poden fer arribar a : anna.trujillo@grupsagessa.com

 

ANUNCI_ADJUDICA.pdf
ANUNCI_LICITACIO.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT1.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT5.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT7.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT8.pdf
PCA.pdf
PPT.pdf

GINSA 0070/2015 – Contractació del servei de manteniment de prevenció i control de plagues dels centres de salut i de l’àrea social del baix camp del Grup Sagessa.

GINSA 0070/2015 – Contractació del servei de manteniment de prevenció i control de plagues dels centres de l’Àrea de Salut i de l’Àrea social del baix camp del Grup Sagessa.

A data 09.03.2017 es fa públic l’Informe tècnic valoratiu i justificatiu: INFORME TECNIC DE LA DOCUMENTACIO SOBRE B

En data 10.04.2017 es publica al perfil del contractant la Resolució d’Adjudicació Resolució d’adjudicació