CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT EN AUTOCARS PER A LES ACTIVITATS DE LES ESCVOLES BRESSOL/LLAR D’INFANTS GESTIONADES PER LA FAE

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT EN AUTOCARS PER A LES ACTIVITATS DE LES ESCVOLES BRESSOL/LLAR D’INFANTS GESTIONADES PER LA FAE 

ENTITAT: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA. (CIF G-43947530 )

ASSUMPTE: Declaració de Desert

7_RESOLUCIO DESERT SIGNADA EXP FAE 57_2016