CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT EN AUTOCARS PER A LES ACTIVITATS DE LES ESCVOLES BRESSOL/LLAR D’INFANTS GESTIONADES PER LA FAE

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT EN AUTOCARS PER A LES ACTIVITATS DE LES ESCVOLES BRESSOL/LLAR D’INFANTS GESTIONADES PER LA FAE 

ENTITAT: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA. (CIF G-43947530 )

ASSUMPTE: Declaració de Desert

7_RESOLUCIO DESERT SIGNADA EXP FAE 57_2016

FAE 57/2016 SERVEI DE TRANSPORT EN AUTOCARS PER ESCOLES BRESSOL

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT EN AUTOCARS PER A LES ACTIVITATS DE LES ESCVOLES BRESSOL/LLAR D’INFANTS GESTIONADES PER LA FAE

ENTITAT: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA. (CIF G-43947530 )

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes:13/12/2017

Anunci Licitacio Trasnport FAE_29_8

PPT

PCA

PCA_Annexos

 

 

EXPEDIENT FAE 79/2016- CÀTERING ESCOLES BRESSOL-OBERTURA SOBRE C

EXPEDIENT: FAE 79/2016- SERVEI DE CÀTERING DE LES ESCOLES BRESSOL/LLARS D’INFANTS GESTIONADES PER LA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, PELS CURSOS 2017-2018 I 2018-2019

ENTITAT: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA.

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc:

Dia Dijous, 28 de setembre de 2017
Lloc Sala 2. Oficines GINSA, S.A. (Av. Del Doctor Josep Laporte, 2 43204-Reus
Hora 14:00 hores.

 Reus, 26 de setembre de 2017

ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DEL SOBRE B- FAE 79/2016

TÍTOL: EXPEDIENT 79/2016- SERVEI DE CÀTERING DE LES ESCOLES BRESSOL/LLARS D’INFANTS GESTIONADES PER LA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, PELS CURSOS 2017-2018 I 2018-2019

ENTITATS: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA.

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc:

Dia Divendres, 8 de setembre de 2017
Lloc Sala 2. Oficines GINSA, S.A. (Av. Del Doctor Josep Laporte, 2 43204-Reus
Hora 13:00 hores.

 Reus, 6 de setembre de 2017

 

FAE 79/2016

FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING DE LES ESCOLES BRESSOL/LLARS D’INFANTS GESTIONADES PER LA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, PELS CURSOS 2017-2018 I 2018-2019 (2 CURSOS ESCOLARS).

ENTITAT: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA. (CIF G-43947530 )

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 21/8/2017

Anunci Licitacio

PPT

PCA

ANNEXOS PCA

ANNEXOS PCA_word

INFORME TECNIC _Valoracio_Sobre_B_0034_8_Catering escoles bressol FAE

05_Puntuacio_Final_Exp 79_2016

Resolució adjudicacio exp 79_2016

10_Anunci_Adjudicacio_formalitzacio contracte_ exp 0034_8 def