EPEL 9/2017 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE LA SANTA CREU

Titol: EPEL 9/2017 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE LA SANTA CREU.

Entitat: EPEL HOSPITAL LLARS DE LA SANTA CREU DE JESÚS-TORTOSA

Assumpte: Anunci de Licitació

El  19 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant l’anunci de licitació.

El 22 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució dels dubtes: 1 i 2.

El 26 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 3.

El 29 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 4.

El 30 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant els annexos del 1 al 5 en format word.

El 31 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 5.

El 2 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 6.

El 15 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria de l’acte d’obertura del sobre B

El 20 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant l’acta d’obertura del sobre A.

El 23 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria de l’acte d’obertura del sobre C.

L’11 de juliol del 2017 es publica al perfil del contractant l’acta d’obertura del sobre B.

El 12 de juliol del 2017 es publica al perfil del contractant l’acta d’obertura del sobre C.

ANUNCI LICITACIÓ

PCA

PPT

ANNEX 1 – MATERIAL LOT 1 – 2 

ANNEX 0 ANNEX 0

ANNEX 1 ANNEX 1

ANNEX 2 ANNEX 2

ANNEX 3 ANNEX 3

ANNEX 4 ANNEX 4

ANNEX 5 ANNEX 5

Resolució de dubtes:

DUBTE 1  DUBTE 2  DUBTE 3 DUBTE 4 DUBTE 5 DUBTE 6

Actuacions Mesa

Convocatòria sobre B

Acta d’obertura del sobre A

Convocatòria Sobre C

Acta d’obertura del sobre B

Acta d’obertura del sobre C

 El 6 de setembre es publica la resolució de l’adjudicació del LOT 2 Resolució adjudicació Contracte KAUSA

El 29 de setembre es publica la resolució de l’adjudicació del LOT 1 Resolució d’Adjudicació Ebremedic signada