Missió i valors

A partir de les propostes dels consells d’administració i la direcció general i de forma consensuada amb els professionals s’ha definit la visió, la missió i els valors de la nostra institució.

La nostra Visió

Volem ser capdavanters i referents en la prestació de serveis de salut, socials i educatius amb voluntat de créixer tant dins com fora del nostre àmbit territorial.

La nostra Missió

Som un grup de titularitat pública format per persones compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de l’atenció sanitària, social i d’acció educativa.

Els Nostres Valors

Regles que guien l’actuació de l’organització de tots els professionals del Grup SAGESSA: Compromís vers el ciutadà. Donem importància als nostres professionals. Compromís ètic. Creativitat i innovació. Estil de direcció flexible i participatiu. Sostenibilitat.

 • Compromís vers el ciutadà: el ciutadà és l’eix principal de tot el que fem i la millora contínua de l’atenció per al ciutadà és l’estratègia bàsica per al desenvolupament i per a l’avaluació de l’èxit de la nostra organització.
  Cada professional identifica les necessitats dels seus clients i, d’acord amb elles, el desenvolupament científic i els recursos disponibles, presta un servei en contínua millora, avalua els seus resultats i la satisfacció que obté.
 • Donem importància als nostres professionals: La nostra organització creu que la satisfacció dels nostres professionals és una finalitat en si mateixa, i és conscient de la transcendència que el compromís i la participació de tots els professionals té per a l’assoliment de la nostra missió. Per això, les nostres polítiques i l’actuació dels nostres directius pretenen aconseguir la implicació activa i el desenvolupament de les capacitats dels nostres professionals, reforçant tant la seva consideració individual com el treball en equip.
 • Cada professional manté un alt grau d’exigència sobre la seva tasca, és autocrític amb el seu treball i procura la seva contínua millora, està compromès tant amb l’aprenentatge de noves tècniques i habilitats com en l’assoliment dels objectius de la seva unitat i de l’organització, per la qual cosa participa activament tant en el seu grup de treball com en la vida interna del seu centre.
 • Compromís ètic: la nostra organització manté un elevat grau d’exigència ètica tant en la seva actuació externa -envers els clients, les institucions, la comunitat, i els proveïdors- com en la seva acció interna -davant els professionals-. Les nostres relacions de col·laboració es basen en el respecte, la lleialtat i l’honestedat.
 • Creativitat i innovació: volem que cada professional estigui activament preocupat per la recerca de nous mètodes, nous recursos, noves maneres d’organització i de realització del treball que col·laborin significativament a la millora de la qualitat per als ciutadans o a l’increment de la satisfacció dels nostres professionals.
  La voluntat d’autocrítica està permanentment atenta a les innovacions tècniques, organitzatives i professionals i, davant de cada situació, procura identificar i implantar noves i millors maneres de donar resposta als reptes que sorgeixen.
 • Estil de direcció flexible i participatiu: creiem en el diàleg, la informació compartida, la comunicació, la transparència, la participació i la recerca de la voluntat en el consens en la fixació d’objectius, en la mesura dels resultats i en la seva valoració.
  La descentralització i la participació en la presa de decisions al nivell més proper possible a la seva execució.
  L’assumpció de responsabilitats.
  Cerquem el rigor i la màxima objectivitat possible en la presa de decisions, recolzades en l’adequat sistema d’informació i en l’avaluació constatable d’alternatives.
  Volem ser proactius tant davant les necessitats dels ciutadans i de la institució com davant les necessitats i requeriments dels professionals, així com el foment i exigència de la pràctica d’aquests valors per cada equip de treball.
 • Sostenibilitat: entenem la sostenibilitat des del punt de vista econòmic (eficiència) i de l’entorn (responsabilitat social corporativa).
  Eficiència: la nostra organització procura obtenir els recursos i ser eficient en totes les activitats ja que és una característica indissociable de la qualitat. L’equilibri economicofinancer és una garantia per a la viabilitat i el desenvolupament dels centres.
  Cada professional és conscient de què l’eficiència és una característica de la qualitat i en l’exercici quotidià del seu treball i de les seves responsabilitats procura integrar activament ambdós principis, col·laborant i aconseguint els objectius establerts.
  Responsabilitat social corporativa: el compromís amb la responsabilitat social ha estat sempre present en la tasca dels nostres professionals i en la cultura empresarial del Grup.
  Volem contribuir activament al desenvolupament sostenible i a la millora de la qualitat de vida de la nostra societat.
Compartir

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies